Ideari

MISSIÓ: Des de Tiretades tenim la voluntat d’acompanyar als infants, joves i a les seves families durant l’ingrés hospitalari, mitjançant processos creatius col·laboratius i poetitzant l’espai on es troben. Aquestes intervencions artístiques potencien el seu benestar i converteixen l’entorn en un espai més agradable. Treballem amb l’estreta col·laboració del personal sanitari i educatiu.

FILOSOFIA: Entenem l’art com a eina de transformació tant individual com col·lectiva: una via alternativa d’expressió que promou el benestar emocional. Treballem des de l’acompanyament respectuós de cada un i una, amb un aprenentatge des del diàleg i una avaluació constant dels impactes i beneficis sobre tot l’entorn hospitalari. Apostem per una feina amb qualitat humana, artística i educativa. 

OBJECTIU GENERAL: Millorar la qualitat de vida dels infants i joves hospitalitzats i la de les seves famílies, mitjançant processos artístics col·laboratius. 

Objectius específics
1. Fomentar un espai de confiança i proximitat, afavorint la interacció entre pacients, familiars i personal sanitari.
2. Despertar la creativitat i expressió artística com a font de benestar emocional, facilitant estratègies saludables d’afrontament de l’hospitalització.
3. Potenciar l’autoestima i apoderar infants, joves i les seves families, a través de l’aprenentatge lliure i respectuós de diferents tècniques artístiques.
4. Poetitzar l’entorn hospitalari, transformar-lo artísticament i convertir-lo en un espai més amable, gràcies a les creacions col·lectives. 

ART I SALUT
A Tiretades entenem la salut no només com a absència de malaltia, sinó també com a benestar físic, psicològic i social. En el cas de les persones hospitalitzades i les acompanyants, ja siguin adultes o infants, la malaltia i la vida a l’hospital suposen un trencament respecte al seu entorn, les seves rutines i la seva vida social que amenacen també aquest benestar. En aquest context, entenem que els processos creatius que permeten l’expressió, la socialització i l’apropiació de l’espai poden formar part de les estratègies de sanació.
A través de l’art, la potenciació de l’apoderament i l’autoestima, d’una banda, i el canvi de percepció de l’hospital com un lloc estrany o fins i tot hostil, de l’altra, propicien una estada més agradable i una actitud saludable envers la malaltia, la qual cosa té un efecte beneficiós en la recuperació dels pacients.
Les accions de Tiretades no són purament lúdiques i tampoc són arteràpia, però defintivament tenen un impacte positiu en el benestar de les persones hospitalitzades i les acompanyants. En concebre la nostra tasca com un procés i no com accions puntuals, s’aconsegueix un efecte real i significatiu tant en les persones com en les institucions.